Inzenden

Wij ontvangen graag mooie, weloverwogen artikelen waarin de fundamenten van een vrije samenleving worden verkend: vrijwillige transactie van privaat eigendom, het individu, wederkerigheid in solidariteit, eigen verantwoordelijkheid en een sterke inperking van politieke macht.

Hoe lever je een artikel aan

Lever artikelen bij voorkeur aan via e-mail in een tekstbestand, zoals Word of Notepad. Delen via Google Docs mag ook. Wanneer je een artikel per mail aanlevert, denk er dan aan dat je de titel van het artikel en de auteursnaam in het onderwerp van de mail zet. Het helpt als je in de mail zelf nog een korte samenvatting geeft van het hoofdargument.

Wat voor artikelen

Wij publiceren uitsluitend non-fictie gericht op een intelligent, maar niet intiem met het libertarisme bekend publiek. Bij ieder sociaal, economisch of politiek onderwerp dat wij behandelen benadrukken we de mogelijkheden tot het vergroten van individuele vrijheid. Wij doen niet aan het afbranden van ‘tegenstanders’ en we zijn geen spreekbuis voor politieke partijen of externe belangengroepen. Wij zullen nooit een politieke oplossing van een probleem voorstellen wanneer dat probleem (deels) is veroorzaakt door overheidsinterventie. Wij dienen als platform voor het schetsen van een toekomstvisie van een vrijere samenleving, niet als politiek actiecomité.

Goede stukken

Goede stukken hebben de volgende kenmerken:

  • Ze zijn interessant. Mensen onthouden het hoofdargument en weten een paar goede quotes te vinden die ze kunnen delen op sociale media.
  • Ze zijn persoonlijk. Mensen moeten het gevoel krijgen dat er iets op het spel staat. Ze moeten gaan geven om het probleem of om de mensen die erbij betrokken zijn.
  • Ze zijn integer. Er worden geen hyperbolen gebruikt, er staan geen persoonlijke aantijgingen of verdachtmakingen in en de gebruikte informatie is correct. Geen ‘van horen zeggen’, maar controleerbare feiten. Waar mogelijk, gebruik hyperlinks naar de bronnen in het artikel!
  • Ze zijn to the point. Je kunt in een beperkt aantal woorden niet alles zeggen, dus probeer dat ook niet. Kies argumenten en voorbeelden die je perfect kunt uitwerken in 1,000 woorden. Probeer geen nieuwe filosofie inclusief eerste beginselen te formuleren.
  • Ze werken naar een punt toe. Een goed artikel hangt niet van losse observaties en gedachten aan elkaar, maar is uitsluitend opgebouwd uit die onderdelen die noodzakelijk zijn voor het vertellen van je verhaal. Zaken die overbodig zijn voor het maken van je punt, al zijn ze nog zo leuk, horen niet in je artikel.
  • Ze maken optimaal gebruik van taal. Gebruik beschaafd Nederlands, maar verval niet in negentiende-eeuws idioom of academisch jargon omdat je denkt dat je zo geloofwaardiger overkomt. Het tegendeel is vaak het geval.

Denk ook aan de volgende dingen:

  • De lengte van je stuk. Wij plaatsen doorgaans artikelen tussen de 800 en 1,200 woorden in lengte. Minder of meer mag ook, maar in de regel werkt een gemiddelde van 1,000 woorden het beste voor een website. Wanneer je twijfelt over de lengte, pitch je stuk dan eerst in een mail zodat we kunnen overleggen wat de beste vorm is voor je idee.
  • Gebruik bronnen. Wanneer je feiten noemt of citaten gebruikt, zorg er dan altijd voor dat je hyperlinks invoegt. Voetnoten zijn bijna altijd overbodig en leiden af, dus probeer het te houden bij URLs.
  • Denk om je toon. Je doelgroep bestaat uit slimme mensen die niet veel weten van libertarisme en voluntarisme, niet je kameraden of je tegenstanders. Behandel je lezer met hetzelfde respect dat je zou tonen aan een geïnteresseerde vreemde.

Wat wij bieden

Het is belangrijk om je ideeën goed te kunnen overdragen aan een breed publiek. Zeker als het gedachtegoed niet gangbaar is komt het succesvol overbrengen daarvan aan op een vlekkeloze presentatie. Dit betekent dat je stijl, opbouw en taalgebruik on point moeten zijn. Wij kijken niet in de eerste plaats naar de uitvoering, want die trekken we samen wel strak, maar naar het idee van een artikel. Heb jij een goed idee en ben je bereid samen te werken om er een mooi stuk van te maken, dan bieden wij jou professionele feedback op je artikel. Op die manier leer je jouw concept zo te formuleren dat anderen het begrijpen, en helpen wij de samenleving aan een rijker aanbod van ideeën. Kortom, een win-win situatie. 😊

Rechten

Uiteraard blijft het artikel eigendom van de auteur. VZM maakt geen enkele exclusieve aanspraak op de content van een gepubliceerd artikel.

Artikelen en pitches kunnen worden ingezonden naar: inzendingen@vrijheidzondermaar.nl

Naam *
Naam
http://
Phone
Phone