Anarchie en discipline

Voor een authentiek leven heb je meer nodig dan het maken van de juiste keuzes in hoe je een doel nastreeft: je moet ook zelf het na te streven doel kunnen bepalen. Daarvoor heb je naast discipline vooral een gezonde dosis anarchie nodig.

Kok in het kalifaat

Met de veroordeling van de would-be Syriëgangers lijkt de Rotterdamse rechtbank te zeggen: of je nu kok wilt worden of wilt strijden, alleen al het feit dat je daarheen wilt is strafbaar. Waarom is de guilty-by-association redenering zo verraderlijk?

Le Nazi Qui Rit

De beste manier om feiten te veranderen in alternatieve feiten, is het bespotten van zowel de feiten als de brenger ervan. Het grappige aan deze tactiek is dat het niemand voor de gek houdt, behalve de alt-righters zelf.